Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът предвижда изменения и допълнения в постановленията на Министерския съвет, които регулират координацията и отделните процеси на управление на средствата от Структурните и Кохезионния фондове на Европейския съюз за програмен период 2007-2013 г. и програмен период 2014 -2020 г., във връзка с извършените промени в структурата на Министерския съвет.
Съгласно Решение на 43-то Народното събрание от 7 ноември 2014 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, и чл. 11, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се предвижда заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, да изпълнява функции, свързани с цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз. Към момента редица нормативни актове на Министерския съвет възлагат тези функции на заместник министър-председателя по управление на средствата от Европейския съюз. В тази е необходимо да бъдат извършени предложените нормативни промени.


Дата на откриване: 17.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 1.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари