Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

С предложените изменения ще се оптимизира бланката на декларацията, което ще доведе до улеснение при попълването й от задължените по смисъла на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. лица.  Предвидена е и правна възможност за подаване на декларации чрез персонален идентификационен код по ред, определен със заповед на изпълнителния директор на НАП. За улеснение на бизнеса се предлага Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. да влезе в сила от 1 януари 2015г. предвид необходимото технологично време за актуализиране на програмните продукти на предприятията.


Дата на откриване: 18.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 2.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 ноември 2014 г. 15:28:47 ч.
Ivanasen

Административна тежест?

Как актът влияе на административната тежест? Колко време ще е необходимо на бизнеса и организациите да се запознаят с новите изисквания? Какво се облекчава? Нищо не става ясно от ясно от този акт. А не е толкова трудно да го изчислите, Министерство на финансите!

24 ноември 2014 г. 12:50:21 ч.
momchilmm

ПИК

Предвид, че в момента ПИК-овете се използват само със справочни функции, идеята чрез тях да се предоставят повече възможности за обслужване е много добра, даже закъсняла. Защото няма физическо лице, което да плаща за електронен подпис, при положение, че има да подава данъчна декларация за 2-3 месеца граждански договор.
Даже бих предложил да се удължат сроковете за подаване на декларации без отстъпка - например ако подавам декларация за 2014 г. и дължимия/възстановимия данък е нула, да не се гъчкам като пенсионер по гишетата, а да мога да си подам декларацията примерно до 30.06.2015. На никой няма да му се накърни толкова работния баланс!