Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт във висшите училища.

Средствата се предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно - тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото им обезпечаване. Определят се за бюджетна година на база разработени от висшите училища проекти за подпомагане физическото възпитание и спорта на студентите и курсантите в редовна форма на обучение.

Необходимите средства се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет и се разходват на базата на представени разчети за броя на студентите и курсантите във висшите училища.


Дата на откриване: 18.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари