Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери за 2014 г. в размер на 4 992 200 лв. за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общински училища по национални програми за развитие на средното образование, одобрени с Решение № 221 на Министерския съвет от 2014 г.

По Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“; модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития“ с Постановлението се предоставят допълнително 4 966 214 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за изплащане на обезщетения по Кодекса на труда за месеците септември и октомври 2014 г.

По Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ се предоставят допълнително 25 986 лв. за закупуване на оборудване и обзавеждане.

Средствата се осигуряват за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. - 3 511 987 лв. и за сметка на намаление на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката - 1 480 213 лв.


Дата на откриване: 18.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 2.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари