Обществени консултации

Проект на Закон за изменение на Закона за собствеността

Основната цел на предлаганата промяна на Закона за собствеността е да бъде продължен предвиденият в § 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността (ДВ, бр. 46 от 2006 г.) срок за спиране на придобивната давност спрямо държавата и общините с още три години, с оглед максимална защита на държавния и обществен интерес. Удължаването на срока ще даде възможност за индивидуализиране на имотите, с оглед установяване наличие или липса на неактувани и безстопанствени държавни и общински имоти, и съответно предприемане на действия по актуване. Целта е постигане в пълна степен на ефективен контрол върху управлението и пълноценното използване на тези имоти от страна на държавата и органите на местното самоуправление, в съответствие с разпоредбите на Закона за държавната собственост и Закона за общинската собственост.   


Дата на откриване: 21.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 5.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 ноември 2014 г. 12:42:33 ч.
momchilmm

Останалите?

А останалите какви сме? Държавата е по-голяма от хората или...? Защо се удължава само за държавата, а за останалите субекти - не? Прилича ми на дискриминация това предложение!