Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

Проектът съдържа предложения за промени, свързани със сключеното Споразумение между правителството на Републка България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на Закон за спазване на данъчното законодателство във връзка със задгранични сметки (Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)). FATCA е американско законодателство, което дава възможност на данъчните власти на САЩ да се борят срещу трансграничното укриване на данъци от американски лица чрез използването на офшорни сметки и финансови активи, разположени в чужбина. Сключеното FATCA споразумение с американската приходна администрация е изцяло в полза на българските финансови институции и има безспорен положителен ефект, тъй като ще допринесе значително за международната банкова и данъчна прозрачност, както и за ефективната борба с укриването на данъци и отклонението от данъчно облагане. FATCA споразумението предвижда система за автоматичен обмен на информация между българския компетентен орган, в случая Националната агенция за приходите и американските данъчни власти. Този автоматичен обмен на информация ще бъде осъществяван на основание клаузата за обмен на информация съдържаща се в чл. 25 от Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите.


Дата на откриване: 21.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 5.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари