Обществени консултации

Постановление за изменение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г., изм. и до

Изменениието на правилника е във връзка с промяната в структурата на Министерския съвет, както и с отпаднала необходимост за информиране на Министерство на финансите, на Сметната палата, на съответния първостепенен разпоредител с бюджет и областните управители, поради обстоятелството, че постановленията за предоставяне на целеви средства за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия се приемат от Министерския съвет и се обнародват в Държавен вестник.


Дата на откриване: 25.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари