Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел 2, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

С проекта на Постановление се отпускат 4 000 000 лв. допълнително по бюджетите на общините за покриване на недостига на средствата за превоз на учениците до 16-годишна възраст и деца от населени места без училище или детска градина до най-близката детска градина или училище. Разходите са за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по централния бюджет, в частта за структурни мерки и програми за развитие на образованието по чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

С покриване на недостига на средствата за превоз на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение и подготовка, се осигурява безпроблемното им транспортиране до детска градина или училище в най-близкото населено място на територията на общината и се предотвратява отпадането им от училище.


Дата на откриване: 25.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари