Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общинските училища за 2014 г.

С проекта на Постановление се одобряват 1 431 512 лв. за допълнително финансиране на обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден и за защитените училища за учебната 2014/2015 година.

За включването на учениците от V клас в целодневната организация на учебния ден се предоставят допълнително 1 381 073 лв. по бюджетите на общините.

За промените в Списъка на средищните училища и в Списъка на защитените училища в Република България за учебната 2014/2015 година за общините се отпуска допълнително финансиране в размер на 50 439 лв.

Средствата за изпълнение на постановлението са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.


Дата на откриване: 25.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари