Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери за общинските училища за 2014 г.

С проекта на Постановление се одобряват 234 699 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без свободен час“.

С настоящия проект се предоставят допълнителни средства по бюджетните взаимоотношения на общините за изплащане на реално взети учебни часове за периода 01.09.2014 г. – 31.10.2014 г. от учители/възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели в 536 училища.

Средствата за изпълнение на Постановлението са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

Постановлението на Министерския съвет не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет .


Дата на откриване: 1.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари