Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за гарантиране на влоговете в банките има за цел да въведе в българското законодателство последните изменения в Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане. Директивата цели да укрепи финансовата стабилност в ЕС, като предостави по-високи гаранции за защита на значителна част от спестяванията на гражданите на ЕС и да допринесе за запазване на доверието в европейската финансова система.

Със законопроекта се намалява срокът, в рамките на който следва да бъде взето решение, че банка е в невъзможност да изплаща сумите по влоговете – до сега този срок беше 14 дневен, с измененията се намалява на 5 работни дни.

Намалява се значително срокът, от досегашните 45 дни на 20, в който Фондът за гарантиране на влоговете в банките (фондът) изплаща на вложителите гарантирания размер по влоговете в банка. ковано желязо Срокът за подаване на информация за влоговете в банката от назначения квестор, ликвидатор или синдик до управителния съвет на фонда се съкращава съответно от 15 дни на 3 работни дни. Съкращава се срокът за оповестяване в най-малко два централни ежедневника на деня, от който започва изплащането на гарантираните влогове, от 15 дни на не повече от 7 работни дни преди започване на изплащането на суми. Намаляването на тези срокове е резултат от концепцията за възможно най-бързо изплащане на гарантираните суми по влоговете, целящо да допринесе за запазване на доверието на вложителите в банковата система.

Създава се ново задължение за фонда да осъществява регулярни тестове на своята система, включително и в случай на уведомяване от страна на централната банка за проблем в банка. Новата разпоредба има за цел да осигури максимална ефективност и бързина на процеса по изплащане на гаранциите по влоговете.


Дата на откриване: 14.4.2009 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.5.2009 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари