Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г. (приета с Постановление № 5

С предложения проект се цели прецизиране на някои от таксите по Тарифа № 4, съобразно промените в действащото законодателство - Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн. ДВ, бр. 53 от 2014 г. ), както и диференциране на отделни държавни такси и дейностите/услугите, за които се събират с цел облекчаване и улеснение на бизнеса и гражданите.


Дата на откриване: 2.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари