Обществени консултации

Наредба за отмяна на Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата

Министерският съвет прие Постановление № 374 от 25.10.2014 г. за приемане на Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони. Наредбата е приета на основание чл. 60а, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, съгласно която Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.

 

Във връзка с гореизложеното е необходимо действащата Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата, която е издадена от министъра на вътрешните работи, министъра на финансите и министъра на транспорта и съобщенията, да бъде отменена, тъй като е отпаднало основанието за нейното издаване.

Лице за контакти:
Любомир Костов;
Младши експерт в дирекция "ИД";
Изпълнителна агенция "Морска администрация" в МТИТС;
Тел.: 02/9304 084;
E-mail: lkostov@marad.bg
 


Дата на откриване: 4.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари