Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки

Предложеното изменение на Наредбата за реда и начина за въвеждане на бандеролите за бутилирани алкохолни напитки е изготвено във връзка с въведения нов образец на бандерол, който е в сила от 1 януари 2014 година. Съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 2 от наредбата, бутилираните алкохолни напитки облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на нов образец на бандерол, могат да се реализират до изчерпване им, но не по-късно от 12 месеца от датата на въвеждане на новия образец. 
С предложението се предоставя възможност при необходимост, министърът на финансите да удължи 12-месечния срок за реализацията на бутилираните алкохолни напитки облепени с бандерол, действащ до датата на въвеждане на новия образец на бандерол, но с не повече от 12 месеца.
Към настоящия момент регламентираният с наредбата 12-месечен срок е недостатъчен, тъй като в търговската мрежа  се продават бутилирани алкохолни напитки с различен срок на реализация.  
Практиката показа, че скъпо струващите бутилирани алкохолни напитки са  бавно оборотни  и не могат да бъдат реализирани в 12-месечният период. В тази връзка се налага удължаване на срока за тяхната реализация, за да не се унищожава стока годна за консумация, единствено за това, че е облепена със стар образец на бандерол. Бутилираните алкохолни напитки, които се продават в търговската мрежа са с платен акциз и удължаването на срока, не оказва влияние върху приходите от акциз в бюджета, но в случай, че срокът за реализация не бъде удължен, икономическите оператори ще понесат значителни загуби.
Подобен подход за удължаване на срока съществуваше до 2013 година.
С цел създаване на правна сигурност за данъчно задължените лица се предвижда удължаването на срока да бъде регламентирано със заповед на министъра на финансите и същата да бъде обнародвана в „Държавен вестник“.
 


Дата на откриване: 5.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 19.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари