Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС № 85/2007 г. за координация по въпросите на ЕС

Промените в ПМС № 85/2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз имат за цел:
- отразяване Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет  от 7 ноември  2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.) и Решението на Народното събрание за избиране на Министерски съвет на Република България от 7 ноември 2014 г. (ДВ, бр. 93 от 2014 г.);
- постигане на засилен политически ангажимент чрез промяна в състава на Съвета по европейските въпроси (СЕВ), председателстван от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Предвижда се министърът на външните работи да бъде заместник-председател, а членовете на Съвета да са всички членове на Министерския съвет, като експертният състав остава без промяна;
- възлагане на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси да внася в Министерския съвет проектите на позициите на Република България за заседанията на Европейския съвет; 
- във връзка с предстоящото през втората половина на 2018 г. Българско председателство на Съвета на ЕС, заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси се определя за национален координатор по подготовката на Република България за Председателството.
- с оглед стартиране на подготовката на Република България за поемане на Председателството на Съвета на ЕС, се създава координационен механизъм в рамките на вече установения национален механизъм за координация по въпросите на ЕС. определят се кръгът на лицата, които ще координират подготовката на Председателството, основните им функции и задачи, както и начинът на организация на тяхната работа.


Дата на откриване: 9.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 23.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари