Обществени консултации

Проект на Актуализирана стратегия за съдебна реформа

Стратегията има за основна отправна точка и цел гарантирането на независимостта на съдебната власт. Всички мерки, предвидени в нея, следва да бъдат прилагани в светлината на този основен принцип. Документът има за основен ценностен ориентир правата на човека и изхожда от разбирането, че тяхното гарантиране е фундаменталното основание на всички елементи от устройството и функционирането на правосъдието.

 

 


Дата на откриване: 10.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 24.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 декември 2014 г. 18:38:29 ч.
SirDaniells

СТАНОВИЩЕ на АРОЛ

СТАНОВИЩ