Обществени консултации

Проект на Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по издаването на Заповед за утвърждаване на Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа.

Ръководството има за цел да подпомогне заинтересованите лица – притежатели на отпадъци, оператори на депа и компетентните органи по околна среда по практическото прилагане на изискванията на НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, свързани с процедурите по приемане на отпадъци на различните класове депа. Ръководството трябва да се използва неразделно с НАРЕДБА № 6 от 27.08.2013г., която е водещия нормативен документ в областта на депонирането на отпадъци.

Основни моменти разгледани в Ръководството са:

- изисквания на нормативната база за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци, основание и отговорни лица за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците;

- определяне на отпадъците, които подлежат на изпитване за определяне на поведението им при излужване;  

-  документация необходима за основно охарактеризиране на отпадъците;

- процедура по съгласуване на документацията от основното охарактеризиране на отпадъците;


Дата на откриване: 15.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 15.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари