Обществени консултации

Проект на РМС за предложение до Народното събрание за преобразуване на частното висше училище – колеж с название „Международен колеж” – Албена, със седалище курортен комплекс Албена, в специализирано частно Висше училище по мениджмънт – Варна

Преобразуването е по предложение на ръководството на висшето училище въз основа положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация.

В преобразуваното висше училище ще се обучават студенти по специалности от професионалните направления "Администрация и управление", "Икономика" и "Туризъм"  за придобиване на образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър”.

Висшето училище ще предлага магистърски програми на английски език въз основа на сключен академичен договор с чуждестранно висше училище.

Висшето училище по мениджмънт - Варна, запазва в структурата си колежа в гр. Добрич, в който ще се обучават студенти по специалности от същите професионални направления за придобиване на степен "професионален бакалавър по ...".

Националната агенция за оценяване и акредитация определя общ капацитет за преобразуваното висше училище 2 000 студенти.

 


Дата на откриване: 16.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари