Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) и План за действие към нея

Проект на РМС за приемане на проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2009-2013 г.) и план за действие към нея


Дата на откриване: 28.4.2009 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 28.5.2009 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 май 2009 г. 17:03:50 ч.
sasha.bojilova

Коментар по Национална стратегия за борба с наркотиците 2009-2013 г.

Напълно подкрепям тази стратегия, защото съм запозната с проблема с наркотиците и според мен това е водещ проблем в днешно време. Мисля че трябва да се наблегне най-вече на мерките за намаляване на предлагането, като е най-важно да се спре произвеждането на наркотици. Също така голямо внимание трябва да се обърне на информираността и центровете за помощ, защото те имат ключово влияние. За да бъдат постигнати целите на тази стратегия, е важно да не бъдат нарушавани приниципите заложени в нея.

27 май 2009 г. 22:39:34 ч.
Радостина

Проект на Национална стратегия за борба с наркотиците (2009- 2013г.) и План за действие към нея

Разглежданата стратегия отразява един от глобалните проблеми на човечеството-наркотиците и неговите съставни елементи-търсенето и предлагането им. Като практически насоки стратегията посочва алтернативите относно неговото конкретно решаване и регулиране. Опазването на общественото здраве и благосъстояние на отделния човек е основната цел на стратегията, като за целта е необходимо широко участие на институции, социални партньори, представители на частния сектор и гражданското общество.