Обществени консултации

Проект на Национална стратегия за младежта 2009-2018

Националната стратегия за младежта (2009-2018) е насочена към постигане на  целите и изпълнение на мерките за развитие на младите хора, установени от Европейския съюз, както и за създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България  и Европейския съюз.


Дата на откриване: 1.6.2009 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Младежка политика
Дата на приключване: 15.6.2009 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 юни 2009 г. 14:52:41 ч.
djogo

Мнение за стртегията

Като доброволец към МИКЦ-Хасково участвах в изготвянето на предложенията. Мисля,че в стратегията са заложени добри мерки за професионалното развитие на младежи с увреждания и в риск

09 юни 2009 г. 15:53:38 ч.
agi

Национална стратегия за младежта 2009 - 2018г.

Като млад човек и човек служебно ангажиран с бъдещето на младите хора в нашето общество, мисля че стратегията е съобразена с днешното социално положение на повечето млади хора.Предприетите мерки, задачи механизми предвидени за изпълнение в Националната стратегия биха допринесли за развиването на младежта във всеки един аспект от техния социален живот.Описаните направления за работа са конкретизирани, надяваме се поставените цели да бъдат реализирани успешно и младите хора да имат шансове за развитие както в България така и в Евопейския съюз!