Обществени консултации

Освобождаване на микропредприятията от задължението да съставят годишни счетоводни отчети

Европейската комисия предлага микропредприятията да бъдат освободени от задължението да съставят годишни счетоводни отчети.

Целта на консултацията е възможно най-широк кръг от заинтересовани страни да предоставят своето становище, за да бъде взето информирано решение за позицията на България. За изготвянето на оценката е необходимо да бъдат оценени възможните ефекти за бизнеса, за това е много важно Вашето мнение по следните въпроси: парапетиКакви са положителните и отрицателните аспекти на такова освобождаване ? Трябва ли то да бъде задължително за всички страни-членки или всяка държава да може сама да определя дали да прави такова освобождаване ? Какви да са критериите за определяне на микропредприятията ? Какво друго може да бъде направено за намаляване на административната тежест върху предприятията ?

Резюме за гражданите на ЕК на български език - можете да го прочетете тук (http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/news/citizens_summary_bg.pdf).

Очакваме Вашето мнение до 20 август. То ще бъде взето предвид при определянето на ефектите от предложението.


Дата на откриване: 8.7.2009 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 20.8.2009 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юли 2009 г. 14:56:53 ч.
venika

Мнение

Относно задължението да се публикуват финансовите отчети на микропредприятията, смятам че е важно да се направят следните уговорки: 1. Микропредприятия, с оборот до 100 000 лв. и активи до 100 000 лв. да нямат задължение да публикуват Годишните си финансови отчети в Търговския регистър. 2. Микропредприятия, които са реализирали по-големи обороти и активи да са задържени да публикуват финансовите си отчети. Също така, смятам че е важно да се обърне внимание, че Агенция по вписвания, управляваща Единния търговски регистър, определено нямаше изграден административен капацитет да обработи подадените в срок ГФО на предприятията. Забавяне при процедурата отново е възможно да се получи предвид факта, че предприятието задължително трябва да се консултира с адвокат или да го оторизира, за да подаде съответните финансови отчети. От Агенцията по вписвания въпреки нееднократните ни молби да пояснят как да внесем ГФО ако не ползваме скъпи адвокати, не ни предоставиха никаква информация.

12 август 2009 г. 12:36:41 ч.
Stefanov

Мнение 2

Моля оправете сайт или дайте ясен регламент как да се работи с него. Опитвам се да копна нещо, което съм писал на уърд(не мога да го напиша на латиница:) и ми го изтрива