Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по миграционна политика

Проектът предвижда създаване на Национален съвет по миграционна политика в отговор на необходимостта от предприемане на мерки за повишаване на ефективността при управлението на миграционните потоци в Република България и с цел да разработва и регулира политиките в областта на миграцията и да координира ангажираните в миграционните процеси структури. Предвижда се Съветът да координира миграционните политики и тяхното изпълнение на национално и европейско ниво, както и да контролира изпълнението на Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020).


Дата на откриване: 13.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 28.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари