Обществени консултации

Проект на Закон за Европейската заповед за защита

Проектът на Закон за европейската заповед за защита има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита. Настоящият законопроект цели самостоятелно обособяване на уредбата на Европейската заповед за защита, с оглед постигането на заложената цел – по-добра защита за всички жертви на престъпление както и осигуряване на свободна циркулация на мерки за защита по наказателноправни дела, в рамките на Европейския съюз. 


Дата на откриване: 13.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 27.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари