Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за развитието на академичния състав в Република България

Министерството на образованието и науката /МОН/ изготви на базата на предложения от висши училища, научни организации и представители на академичната общност законопроект за актуализиране и усъвършенстване на определени разпоредби на Закона за развитие на академичния състав в Република България /ЗРАСРБ/, който бе внесен в Министерски съвет.

Предлаганите промени не засягат основния принцип за академична автономия на висшите училища и научните организации, залегнал в настоящия ЗРАСРБ и Закона за висшето образование. Основната цел на предложенията е да подобрят условията за обективно, безпристрастно и законосъобразно прилагане на единни национални изисквания към кандидатите за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности във висшите училища и научните организации.


Дата на откриване: 24.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари