Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.

Представеният проект определя размера на цените, които следва да се заплащат на ветеринарни лекари сключили договор и диагностичните лаборатории за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.

Тарифата определя стойността на услугите, които предоставят ветеринарните лекари, включващи извършването на отделните мероприятия по видове, съгласно държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране болестите по животните – извършване на ваксинации на животни, вземане на проби от животни, алергични изследвания на животни, вземане на проби от мозъчен ствол за ТСЕ (трансмисивни спонгиформни енцефалопатии), прегледи на пчелни семейства, клинични обследвания на животновъдни обекти, и въвеждане на данните във Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти (ВетИС), които се извършват от ветеринарни лекари, както и стойността за изследването на пробите и въвеждане на получените резултати във Интегрираната информационна система с данни за идентифицираните животни и за животновъдните обекти от диагностичните лаборатории.

При изпълнението на Държавната профилактична програма и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните за 2014 г., приета с Постановление №184 от 04.07.2014 г. на Министерски съвет съществуваха редица проблеми, свързани с изпълнението й както и множество възражения от страна на Българския ветеринарен съюз (БВС).  

В направените разчети в тарифата за 2014 г., въз основа, на които са изготвени цените - необходимото време за извършване на манипулациите е силно занижено. Не е ясна базата, на която са определени външните услуги и косвените (непреки) разходи. По тази причина при изготвянето на Проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г. се наложи изготвянето на нова методология за определяне на таксите като се стъпи на нормативно определени разходи, които да бъдат приемливи за всички заинтересовани страни.

 


Дата на откриване: 26.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 8.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари