Обществени консултации

Проект на Правилник за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет към министъра на околната среда и водите

В съответствие с препоръка на Комисията за защита от дискриминация към Министерство на околната среда и водите, съгласно която изискванията към членовете на Съвета, регламентирани с Правилника за функциите, задачите и състава на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС) към министъра на околната среда и водите, следва да са еднакви към всички членове, е изготвен проект на Правилник на ВЕЕС.

В проекта са отразени предложения за изменения и допълнения към текстовете на действащия Правилник, които целят:

  • съобразяване с препоръката на Комисията за защита от дискриминация изискванията към членовете на Съвета, регламентирани с Правилника на ВЕЕС да са еднакви към всички членове, като е премахнато изискването представителите на НПО да не участват ръководни органи и/ или контролни органи на политически партии и да подписват декларации, с които удостоверяват същото;
  • приемане на изцяло нов механизъм за избор и участие на представители на неправителствени организации (НПО) във ВЕЕС – основен състав;
  • въвеждане на правила и критерии за избор на независимите специалисти по планове и програми в Междуведомствената комисия – специализиран състав на ВЕЕС;
  • привеждане на Правилника на ВЕЕС в съответствие с актуалната релевантна нормативна уредба по околна среда.


Дата на откриване: 27.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари