Обществени консултации

Проект на Постановлене на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството, дейността и структурата на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн., ДВ. бр. 57

Предложеният проект е с цел уеднаквяване и прецизиране на нормативната уредба, касаеща функциите и дейността на Медицинския институт на Министерство на вътрешните работи, както и правомощията на ръководството на института, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи, Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи и правлиника по чл. 35, ал. 3, т. 2 от Закона за лечебните заведения.


Дата на откриване: 16.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 3.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари