Обществени консултации

Проект на Закон за доброволчеството

Представяме проектозакон за доброволчеството, който е дело на група народни представители и над 10 от най-големите неправителствени организации, работещи с доброволци. След публичния дебат по темата на 5 декември (Международния ден на доброволеца ), екипът на Министерство на младежта и спорта организира три работни срещи, в които проектът бе разискван и допълнен до настоящия му вид.
В последната седмица на февруари ММС ще организира голямо обществено обсъждане, на което всеки ще може да заяви участие и да аргументира своите бележки по закона. От сега може да заявите участие на посочения по-горе мейл адрес.

През месец март проектът ще бъде внесен в Народното събрание.


Дата на откриване: 18.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.3.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
18 февруари 2015 г. 12:41:44 ч.
slugitel

Не мога да повярвам

че написаното художествено произведение се явява проект на ЗАКОН. Доброволчеството, при това и от граждани на трети страни трябва да бъде регламентирано строго - в кои случаи се налага доброволчество - при бедствия и аварии, за акции на червен кръст, гражданска защита. Не може кьораво и сакато да се явява, още повече когато става въпрос за юридически лица с нестопанска цел /най-често неправителствени организации, с неясен произход на капитала/,различни ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ /в този случай доброволчество ли е събирането на огромни групи на религиозен признак с неясен произход на заданието?!?/ Би трябвало да има единен център , към който да се отправя искане за предоставяне на доброволчески услуги и този център в съответствие със законите на страната да насочва доброволци, регистрирани като лица, заявили се като такива по този закон. Освен това при оказване на доброволческа помощ на физически лица би следвало да се вземе тяхното съгласие. Съществува огромна опасност под мотото на "доброволческа услуга" да бъде застрашено здравето, имуществото , религията и убежденията на отделното лице. Физическото лице трябва да има правна възможност да отказва доброволческа услуга, а то изобщо е е сутиирано като страна във въпросния проекто закон.
От друга страна доброволецът не може да извършва доброволческа услуга по собствен избор-чл. 7, ал.1, а само такава , за коята има определената компетентност. Те. трябва да има квалифициране на доброволците. Освен това доброволецът трябва да знае български език, за да разбира значението на възложените му задачи и не може сам да определя обхвата на своето участие.
Буди недоумение за всякаква липса на изискване към доброволеца - чл. 5 ал.1, освен да е физическо лице. А НЕДЕЕСПОСОБНО лице може ли да е доброволец?! ОСЪЖДАНО физическо лице за умишлено престъпление може ли да е доброволе?!?
Възможно ли е да се черпят права за пребиваване само от сключен договор БЕЗ РЕАЛНО извършване на доброволческа дейност?!?
Защо не са упоменати ограничения за полагане на доброволчество от чужди граждани на крупни инфраструктурни обекти или такива от значение за националната сигурност.
В този "закон" виждам само и единствено опит да се предостави "легален" начин на чужди граждани да пребивават в страната при изключителната прилегия "да сключат договор".
Защо не са изброени случаите, в които "организиращия" доброволческа дейност е длъжен ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да прекрати договора за доброволчество - като например използване на доброволческата дейност за агитация, проповядване на чужди идеи, шпионаж и пр. и съответното отнемане на правата, дадени по силата на договора, като например пребиваването?!?

НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО - кой осъществява контрол по този закон?!? Не може Министерство на младежта и спорта да има законодателна инициатива по отношение на закон, касаещ националната сигурност!!!