Обществени консултации

Постановление за изменение на Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 207 на Министерския съвет от 18.07.2014 г. (Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г.)

Предложеният проект е във връзка с предстоящите структурно-организацонни промени в Министерството на вътрешните работи. Промените следва да се извършат с оглед изпълнение на приетитя на второ гласуване от 43-то Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 19.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари