Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница

Проектът на Постановление на Министерския съвет и изготвен на основание чл. 102, ал. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и в изпълнение на Решение № 17 на Министерския съвет от 2015 г. за неотложни мерки във връзка с миграционния натиск по границата на Република България. Изграждането на временно инженерно съоръжение от възпрепятстващ тип има за цел, както да повиши капацитета на Главна диркеция "Гранична полиция"-МВР за противодействие на незаконна миграция по целия сухозенем участък на българо-турската граница, така и в значителна степен да сведе до минимум рисковете за живота и здравето на отделни лица или групи незаконни мигранти, при предприеманите от тях опити за навлизане на българска територия през трудно проходим и непознат район.


Дата на откриване: 19.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 6.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари