Обществени консултации

Наредба за отмяна на Наредба № 2409 за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози

Наредба № 2409 за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози е издадена на основание чл.16а, т. 11 от Закона за гражданското въздухоплаване във връзка с Регламент (ЕИО) № 2409/1992 на Съвета от 23.07.1992 година относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен превоз (отм.).

Регламент (ЕО) №1008/2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността отменя Регламент (ЕИО) № 2409/1992 на Съвета от 23.07.1992 година относно тарифите на самолетните билети и таксите за услуги за въздушен превоз.

 Наредба № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози е нормативен акт, издаден по приложение на Регламент, който впоследствие е отменен. Съдържащите се в нея норми са изпразнени от съдържание, тъй като противоречат на акт от по висока степен, какъвто е Регламент (ЕО) №1008/2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността.

Поради изложеното, горепосочената наредба е изгубила своята актуалност и следва да бъдат отменена, тъй като не кореспондира с действащото право на ЕС.

Лице за контакти:
Милена Иванова;
Старши юрисконсулт;
ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“ към МТИТС;
Тел.: 02/ 9371075;
E-mail: MIvanova@caa.bg
 


Дата на откриване: 20.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари