Обществени консултации

Проект на РМС за предложение до Народното събрание за преобразуване на Факултет „Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, във Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт"

Преобразуването е по предложение на ръководството на висшето училище въз основа на положителна оценка на съответния проект от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Към настоящия момент Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград, има действаща програмна акредитация за професионалните направления и специалностите от регулираните професии във Факултет по „Обществено здраве и спорт“.

Проектът предвижда в преобразуваното основно звено да се извършва обучение по специалностите на факултета и по още две специалности от регулираните професии „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ на ОКС „бакалавър“.

С проекта за преобразуване се предвижда да бъде извършвано обучение по пет професионални направления: 1.3. Педагогика на обучението по ..., 3.4. Социални дейности, 7.4. Обществено здраве, 7.5 Здравни грижи и 7.6. Спорт.

С преобразуването на Факултет "Обществено здраве и спорт“ в структурата на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград ще се създадат възможности за подготовка на високо квалифицирани медицински кадри за системата на здравеопазването в България. По този начин ще се удовлетвори големият недостиг и увеличеното търсене на медицински сестри, като университетът има потенциала да отговори на търсенето на пазара на труда и да подготвя висококвалифицирани медицински кадри. Обучението по професионално направление 7.6 „Спорт“ ще отговори на обществената необходимост от подготовка на треньорски кадри за развитието на спорта в региона и утвърждаването на зимни ски центрове като Банско, Добринище, Осогово, Паничище. Ще бъде подпомогната дейността на спортни центрове и клубове по баскетбол, футбол, хандбал, гимнастика, хокей на трева, плуване, тенис, лека атлетика, ски, биатлон, сноуборд, таекуондо, бейзбол, гимнастически и лекоатлетически школи.


Дата на откриване: 24.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 10.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари