Обществени консултации

Проекти на планове за управление на поддържани резервати - „Пясъчна лилия”, „Водни лилии”, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”

В рамките на проект № DIR -5113325-13-110 „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." са изготвени и се публикуват за обществени консултации:

  1. Проект на план за управление на  поддържан резерват „Пясъчна лилия”;
  2. Проект на план за управление на  поддържан резерват „Водни лилии” („Вельов вир“);
  3. Проект на актуализиран план за управление на  поддържан резерват „Атанасовско езеро”;
  4. Проект на актуализиран план за управление на  поддържан резерват „Ардачлъка”.

 

 


Дата на откриване: 26.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 7.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари