Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 се транспонира Директива 2012/45/ЕС за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари.

Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари регламентира, че опасните товари се превозват в съответствие с изискванията на Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари „RID“, включен в притурка „В“ към Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), сключена във Вилнюс на 3 юни 1999 г., така както е изменена. Директива 2008/68/ЕО е въведена в националното законодателство с Наредба № 46 от 30.10.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари и съответно опасните товари се превозват на територията на Република България в съответствие с изискванията на RID.

През 2010 г. Европейската комисия е приела Директива 2010/61/ЕС за първоначално изменение на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (това се е наложило, за да се отразят измененията в RID), която е транспонирана в Наредба № 46.

През 2012 г. Европейският парламент е приел Директива 2012/45/ЕС за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (това се е наложило, защото RID се изменя на всеки две години), която е транспонирана в Наредба № 46.

През 2014 г. Европейският парламент e приел Директива 2014/103/ЕС за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари (по този начин се отразяват последните изменения в RID), която се транспонира с проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари.

Лице за контакт:

Станислав Стоянов

Главен експерт

Дирекция „Регулиране“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

тел.: 02/940 9504

факс: 02/987 67 69

e-mail: sstoianov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 4.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 18.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари