Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за закриване на Колежа по икономика и управление, в структурата на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов

С проекта на Постановление се предлага закриване на Колежа по икономика и управление (КИУ), в структурата на Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов.

Предложението за закриване на колежа е съгласно решение на Академичния съвет (АС) на самото висшето училище, което поради констатирано несъответствие с членове от Закона за висшето образование през последните години постепенно ограничава броя на приеманите студенти в Колежа по икономика и управление на образователно-квалификационна степен (ОКС) „професионален бакалавър по …“.

Последният прием на студенти в КИУ е през учебната 2009/2010 година, а през учебните 2010/2011 г. и 2011/2012 година  обучението в колежа се организира само за приетите в ОКС „професионален бакалавър по…“ през предходните години.

Преподавателите от катедрите на колежа са пренасочени към съответните факултети, а катедрите са трансформирани в структурни звена на факултетите на висшето училище.

На студентите е предложено да продължат обучението си по същата или сходна специалност във факултет на ОКС „бакалавър” или да се дипломират на образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по …”, за която са приети. 

Към момента в колежа  не се извършва обучение и няма студенти, на които предстои дипломиране.

Със закриването на КИУ в структурата на Стопанската академия „Д. А. Ценов“, висшето училище ще бъде приведено в съответствие с изискванията на Закона за висшето образование

За закриването на колежа няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет. 


Дата на откриване: 26.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари