Обществени консултации

Стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 –2020 г.

Стратегията за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. отразява волята и вижданията на правителството за превенция и противодействие на корупцията. Тя е основана на разбирането, че корупцията е основна заплаха за демокрацията в България. 
Необходимостта от приемане на нова антикорупционна стратегия е обусловена преди всичко от очакванията на българското общество за постигане на осезаеми резултати в борбата с корупцията. Тя е подчертана изрично в Доклада на Европейската комисия за напредъка на България по Механизма за сътрудничество и оценка от януари 2015 г. и е предвидена като мярка в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.
Стратегията се фокусира върху онези ключови мерки, прилагането на които може да има по-решителен антикорупционен ефект. Водещ приоритет е противодействието на корупцията по високите етажи на властта. Акцент в стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена. В същото време е отчетена необходимостта от ангажирането на независими, компетентни и почтени личности в антикорупционните институции, без които никоя институционална система не би могла да гарантира сама по себе си необходимата ефективност. 
Стратегията отчита ключовото значение на политиките в други сфери, които имат цялостно влияние върху противодействието на корупцията, а именно: съдебната реформа, административната реформа, електронното управление и обществените поръчки. Успешното реализиране на тези политики ще създаде благоприятна среда за ограничаване на корупционните практики.
Настоящата стратегия цели до 2020 г. България да се превърне в държава, в която дребната корупция е ограничена в значителна степен до средните за Европейския съюз равнища, корупцията по високите етажи не остава безнаказана, антикорупционните институции работят ефективно и имат реален превантивен ефект върху корупционните прояви, а възприятията и опитът на граждани и фирми за нивата на корупцията в България са намалени в значителна степен. 
Стратегията съдържа конкретни мерки в 6 приоритетни области:
1. Изграждане на ефективна система от антикорупционни органи и звена
2. Противодействие на корупцията по високите етажи на властта
3. Противодействие на политическата корупция с акцент върху „изборната корупция“ 
4. Превенция и противодействие на корупцията в МВР и органите на съдебната власт
5. Освобождаване на гражданите от дребната корупция 
6. Създаване на среда на обществена нетърпимост към корупцията


Дата на откриване: 31.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари