Обществени консултации

Проект на Постановление за откриване на институти в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“

С проета на Постановление се предлага откриване на два института в структурата на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“: Институт по българистика и Институт за перспективни научни изследвания.

Откриването на основните звена е по предложение на ръководството на висшето училище и съгласно решение на Академичния съвет.

Институтите се създават на базата на съществуващи вече във Великотърновския университет по-малки научни звена, които се обединяват за извършване на специализирана и интердисциплинарна научноизследователска дейност,  фундаментални изследвания, разработване на проекти, стратегии и модели. В Института по българистика ще се работи активно и с българските общности в чужбина, ще се осъществява приложна, популяризаторска и издателска дейност.

Чрез създаването на Института за перспективни научни изследвания се цели постигането на  функционална интеграция между изследванията в различните области на научно познание, укрепване на сътрудничеството с други академични и научни организации у нас и в чужбина и разширяване на връзките с бизнеса.


Дата на откриване: 2.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 16.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари