Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт

  Проектът на закон предвижда:

 

I. Прецизиране на разпоредби от закона във връзка с получено мотивирано становище по процедура за нарушение № 2013/2076 по описа на Европейската комисия във връзка с неправилното транспониране и прилагане на Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО на Съвета относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/ЕО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (Директива относно безопасността на железопътния транспорт) (Директива 2004/49).

 

     II. Прецизиране на разпоредби по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

 

     III. Изменения, целящи намаляване на регулаторната тежест за бизнеса.

Лице за контакти: Красимира Стоянова - директор на дирекция "Правна"   email: krstoyanova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 3.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 17.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари