Обществени консултации

Проект на Решение за приемане на Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от Директива 2013/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2013 г. ....

С проекта на Решение се предлага одобряване на Първи национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от Директива на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2013 г. за изменение на Директива относно признаването на професионалните квалификации и Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет от 02.10.2013 г. относно оценката на националното регулиране на достъпа до професии в Република България.

В Първия национален план за действие са включени регулираните професии в първия клъстър, определен от Европейската комисия в секторите „Услуги“, „Строителство“, „Промишленост“, „Производство“, „Недвижими имоти“, „Транспорт“ и „Търговия на едро и дребно“.

Планът представя настоящата нормативна уредба, отнасяща се за всяка една регулирана професия в Р България, основните цели, предложените мерки и необходимите действия, които трябва да бъдат предприети във връзка за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от Директива 2013/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20.11.2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет COM (2013) 676 final от 02.10.2013 г. относно оценката на националното регулиране на достъпа до професии в Република България, както и времеви график за тяхното постигане.

Документът е изготвен от Министерството на образованието и науката въз основа на предоставената информация и направените предложения от компетентните органи по регулираните професии в Република България

Предложените мерки са насочени към подобряване и улесняване на достъпа до професиите, насърчаване на свободното движение на специалисти, увеличаване на мобилността, гарантиране на по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации, преглед на обхвата на запазени дейности, административните изисквания и рисковете пред достъпа до всяка една професия.


Дата на откриване: 3.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 17.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари