Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.

С проекта на Постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г. Съгласно чл. 234, ал. 10 от Закона за Министерството на вътрешните работи, обезщетенията на служителите следва да се изплащат в тримесечен срок от датата на прекратяване на служебното правоотношение. Съгласно отчетените към 28.02.2015 г. неизплатени задължения на структурите на МВР са в размер на 11 464 180 лв.

С Постановлението ще се осигурят средства за изплащане на дължими обезщетения по ЗМВР и КТ на служители с прекратени правоотношения.

Необходимите финансови средства, които следва да се осигурат по бюджета на МВР за 2015 г. за изплащане на дължими по ЗМВР и по КТ обезщетения на служители с прекратени правоотношения, са общо 18000000 лв.


Дата на откриване: 6.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
20 април 2015 г. 12:34:37 ч.
lubosesito

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.

Да бъде уволнен съставителят на бюджета на МВР. Как може да не предвиди тези средства в бюджета?

20 април 2015 г. 12:34:40 ч.
lubosesito

допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.

Да бъде уволнен съставителят на бюджета на МВР. Как може да не предвиди тези средства в бюджета?