Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по

Проект за изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията й.


Дата на откриване: 14.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
24 април 2015 г. 14:52:22 ч.
OIC Pazardzhik

Предложение

Във връзка с Проекта за изменение и допълнение на Постановление № 18 на МС от 2015 г., екипът на ОИЦ Пазарджик предлага :
След одобрение на коригираните Приложения към пакета с документи, да остане възможността да се подават настоящите образци на документи от сгради, които отговарят на променените изисквания, но вече имат подготвени и подписани документи и са били в невъзможност да съберат 100 % съгласие (спрямо настоящите критерии). Т.е. да се даде възможност на сгради да кандидатстват със сегашните попълнени документи, но спрямо новите възможности за :
- минимум половината от свързаните блок-секции/сгради, които следва да покриват изискването за минимум 36 самостоятелни обекта и да са последователно разположени;
или
- не повече от 5% от самостоятелните обекти, които не желаят да се подпишат или не могат да бъдат открити.
Мотивите за предложението ни са обосновани от трудностите при организирането и времето, необходимо за събиране на голяма група хора, които отново да бъдат издирвани, за да се подписват, след като вече са преминали през този процес.

С уважение,
Екипът на
Областен информационен център Пазарджик, към Община Пазарджик

24.04.2015 г.