Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет изменение и допълнение на Постановление № 215 на Министерския съвет от 2012г. за създаване на Национален съвет по превенция на престъпността

Настоящият проект има за цел да усъвършенства и подобри работата на Националния съвет по превеция на престъпността. 


Дата на откриване: 15.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 април 2015 г. 13:11:52 ч.
barmana666

Обществено мнение

Наистина доклада и предложението за създаване на такъв съвет е много професионално разработено и би било полезно създаването на такъв съвет . Смятам обаче, че е необходимо при публикуване на доклада и ПМС към него да има една обяснителна записка за това как ще е регламентирана дейността на този съвет и най-вече отчетната му дейност, а също така с какви правомощия ще разполага?
Според мен, при условия, че той действа на национално ниво би трябвало да има и разширени правомощия относно въпроси касаещи националната сигурност и етническата толерантност в тази връзка, както и други въпроси пряко засягащи престъпността и сигурността.
Бойчо Каменов член на :
СИБ / Съюз на икономистите в България /
и НАС / Национална асоциация Сигурност /