Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

С промените в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация се предвиждат структурни промени в администрацията на Министерския съвет в две основни насоки:

На основата на съществуващите дирекции „Оперативна програма „Техническа помощ“ в администрацията на Министерския съвет и дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“ в Министерството на финансите се създава дирекция „Оперативна програма „Добро управление“, която ще изпълнява функциите на управляващ орган на същата програма през новия програмен период.

Създава се отдел „Управление на проекти“, който ще осигури администрирането на проекти по оперативни програми, по които администрацията на Министерския съвет е конкретен бенефициент.


Дата на откриване: 20.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 3.5.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
23 април 2015 г. 13:39:02 ч.
barmana666

Експертно становище

Смятам,че както проекта, така и доклад за създаване на тази нова Дирекция и отдел са наистина необходими за да може България успешно да се справи с управление на оперативната програма "Административен капацитет''. Имам само няколко предложения във връзка със създаването на горепосочената Дирекци

23 април 2015 г. 13:42:48 ч.
barmana666

Експертно становищее

Смятам,че както проекта, така и доклад за създаване на тази нова Дирекция и отдел са наистина необходими за да може България успешно да се справи с управление на оперативната програма "Административен капацитет''. Имам само няколко предложения във връзка със създаването на горепосочената Дирекция и отдел:
1.Смятам , че тази Дирекция трябва да има и контролни функции над всички министерства и агенции, които работят по програма "Административен капацитет" .Тъй като някои агенции са спрели работата си по проекти в тази насока било то заради пропуски в работата на оперативните групи по програмата , било заради изпуснати срокове .
2.Да се спират програми по Министерства и агенции , които не са ефективни и практиката на ''Добро управление'' не е залегнала в тях