Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания

Предложените промени в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания са свързани с:

- направените изменения в Закона за народната просвета и в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета, свързани с комбинираната форма на обучение;

- промени в регламентацията на дейността на екипите за оценка и за подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и на експертната комисия в Министерството на образованието и науката, която извършва преглед и анализ на представените документи на децата и учениците, за които екипите за комплексно педагогическо оценяване към РИО са препоръчали обучение в специална детска градина или специално училище;

- промени в методиката и др.


Дата на откриване: 30.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари