Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за убежището и бежанците

С представения проект се транспонират изискванията на Директива 2013/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила (ОВ, L 180/60 от 29 юни 2013 г.)


Дата на откриване: 30.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари