Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за уреждане на отношенията във връзка с преобразуване на структурите по § 94, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните р

Проектът има за цел уреждане на всички правоотношения между Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерството на вътрешните работи, свързани с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (Обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и изпълнение на § 94, ал. 1 от Преходните и заключителните му разпоредби.


Дата на откриване: 5.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари