Обществени консултации

Проект на Закон за признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане

С представеният законопроект се въвеждат изискванията на Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 година за прилагане между държавите-членки на Европейския съюз на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане (ОВ. бр.294 от 11.11.2009г.).

Със законопроекта се създава самостоятелна уредба за признаване и изпълнение на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, издадени в друга държава членка на Европейския съюз, както и за изпращане на такива актове, постановени в Република България. Този допълнителен инструмент за взаимно признаване ще позволи спрямо обвиняемия да бъдат вземани мерки за процесуална принуда, различни от мерките, изискващи задържане, дори когато той не пребивава на територията на държавата членка, в която се води наказателното производство. По този начин се създава възможност обвиняемият да изпълнява мерки за процесуална принуда на територията на държавата си по произход или пребиваване, с което ще се избегне практиката същите да бъдат задържани в държавата на процеса с оглед осигуряване на  надлежното провеждане на наказателното производство. Не на последно място, признаването и изпълнението на мерки за процесуална принуда, постановени на територията на Европейския съюз, ще допринесе за подобряването на защитата на пострадалите от престъпления, които също биха могли да се ползват от защитата, произтичаща от ограниченията и забраните, предвидени в този законопроект. 


Дата на откриване: 7.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари