Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

С Решение на Министерския съвет № 230 от 9 април 2015 г. беше приета Национална стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. Акцент в стратегията е предложената реформа на институционалната рамка в областта на превенцията и противодействието на корупцията, насочена към по-голяма ефективност и по-добра координация между съществуващите органи и звена. Като механизъм за координация на политическо ниво стратегията предвижда създаването на Национален съвет по антикорупционни политики.
Съветът ще има съвещателни, координационни и контролни функции по отношение на разработване и изпълнението на политиките в областта на превенцията и противодействието на корупцията. Съставът на съвета включва представители на институциите, имащи пряко отношение към превенцията и противодействието на корупцията.
Предвидено е организацията и обезпечаването на провеждането на заседанията да се осъществява от секретар на съвета, като в тази си дейност той се подпомага административно-технически от Главния инспекторат на Министерския съвет.
В съответствие със Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015 – 2020 г. към Националния съвет по антикорупционни политики е предвидено да действа Граждански съвет. По този начин ще се гарантира по-голяма прозрачност и граждански контрол върху изпълнението на антикорупционните политики.


Дата на откриване: 8.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари