Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи (Обн. ДВ. бр.93 от 1998г., изм. ДВ. бр.53, бр.67 , бр.70 и бр.113 от 1999г., изм. ДВ. бр.108 от 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 2001г., изм. ДВ. бр.45 и бр.54 от 2002г., изм. ДВ

Със законопроекта се предлагат нормативна промени, насочени към допълване приетите в националното законодателство мерки за борба с тероризма в контекста на нарастващото му разпространение като риск за международния мир и сигурност, адресирано до държавите-членки в Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на Организациянта на обединените нации.


Дата на откриване: 9.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари