Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Наредба № Н-1 от 2014 г.), въвежда специфични изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, изискванията за предаване на данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници”, както и контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол. 
Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. е изготвен във връзка с приети промени в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ бр. 30 от 2015 г.) за по-ефективен превантивен и последващ контрол от митническите органи върху въвеждането, производството, складирането и изваждането на акцизни стоки.
С предложената промяна в наредбата за създаване на чл. 32а, се регламентира че точки за контрол са местата за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от местата за производство и/или складиране, когато данъчният склад е разположен на територията на повече от едно митническо учреждение и се допуска използване на едно средство за измерване и контрол в случаите на общо място за въвеждане или извеждане на енергийни продукти от и към нефтопровода или нефтопродуктопровода, част от данъчния склад, към и от:
1. местата за производство и/или складиране, част от данъчния склад;
2. друг данъчен склад.
С проекта е предвиден преходен период за привеждане в съответствие на лицата с въведените изисквания съобразно преходния период регламентиран в § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 30 от 2015 г.).
С предложените промени в Наредба Н-1 от 2014 г. се обезпечава използването на модерна и надеждна техника, с което се минимизира влиянието на човешкия фактор при отчитането на количествата стоки, подлежащи на облагане с акциз и се гарантира защитата на фискалните интереси на държавата, без да се възпрепятства дейността на икономическите оператори и без да се създава допълнителна административна тежест за бизнеса.     


Дата на откриване: 12.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари